Over LEA /
Pri LEA
Over Esperanto
  
Nieuwtjes /
Novaĵoj
Contact /
Kontakto


Welkom

Bonvenon

De vaste bijeenkomst is elke laatste Donderdag van de maand, van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur, in "'t Poorthuis", Zuidervest 2a, 3990 Peer, tel. 011 61 07 20.
Inlichtingen: H. Schutters, tel. 011635592
La regula kunveno estas ĉiun lastan ĵaŭdon de la monato, de la 20-a horo ĝis proksimume la 22-a horo, en "'t Poorthuis", Zuidervest 2a, 3990 Peer, tel. 011 61 07 20.
Informoj: H. Schutters, tel. 011635592

Opgelet! De volgende bijeenkomst is op ZATERDAG 30 JUNI.
We gaan kanovaren op de Dommel. We verzamelen om 13:30 bij het Natuurcentrum De Wulp, Torenstraat Neerpelt. Om 14:00 varen we af naar Borkel en Schaft (NL), dus zorg dat je op tijd bent.
Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de huur van de kano. Tussen 16:00 uur en 17:00 zijn we terug in Neerpelt.
Iedereen mag deelnemen, ook niet-leden en niet-esperanto sprekers. Aanmelden is wel verplicht voor 27 Juni: limburg@esperanto.be
Atentu! La sekvonta kunveno estas SABATO LA 30-a DE JUNIO.
Ni kanuos sur la Dommel. Ni kunvenos je la 13:30-a horo ĉe la Naturcentro De Wulp, Torenstraat Neerpelt. Je la 14:00-a horo ni foriros kaj kanuos ĝis Borkel en Schaft (NL), do certigu, ke vi estas en Neerpelt je 13:30.
Ni demandas malgrandan kontribu por la luoado de la kanuo. Inter la 16:00 kaj la 17:00 ni estos denove en Neerpelt.
Ĉiu povas partopreni, ankaŭ ne-membroj kaj ne-esperanto parolantoj. Aliĝi estas postulita antaŭ la 27-a de Junio: limburg@esperanto.be

Programma 2017 - 2018

Programo 2017 - 2018

31-08-2017: Samenstellen jaarprogramma Kunmeti la jarprogramon
28-09-2017: Gastspreker: Dhr. Miko Sloper, filosoof Prelego: S-ro Miko Sloper, filosofo
26-10-2017: Gastspreker: Mevr. Veronika Poór, UEA Prelego: S-ino Veronika Poór, UEA
30-11-2017: Zangavond (P. Hotterbeekx) Kantovespero (P. Hotterbeekx)
14-12-2017: Zamenhoffeest in Eethuis ‘Christoffel’ Peerderbaan 65, 3990 Wijchmaal-Peer (A. Olijslagers)
Iedereen is uitgenodigd. Graag vooraf inschrijven via limburg@esperanto.be
Zamenhoffesto en Eethuis ‘Christoffel’ Peerderbaan 65, 3990 Wijchmaal-Peer (A. Olijslagers)
Ĉiuj estas invitataj. Bonvolu enskribi antaŭe ĉe limburg@esperanto.be
25-01-2018: Scrabble (A. Olijslagers) Skrablo (A. Olijslagers)
22-02-2018: Gedichtenavond (B. Indestege) Poemoj kaj poezio (B. Indestege)
29-03-2018: Goochelen, hoe doe je dat? (E. Vanderfeesten) Magio, kiel vi faras tion? (E. Vanderfeesten)
26-04-2018: Zamenhof, genie onder de genieën? (A. Olijslagers) Zamenhof, genio inter genioj? (A. Olijslagers)
27-05-2018: Wandeling op de "Oudsberg" (E. Vanderfeesten) Promeno sur la "Oudsberg" (E. Vanderfeesten)
30-06-2018: Kanovaren op de Dommel (P. Hotterbeekx)
Ook voor niet-leden. Graag aanmelden bij limburg@esperanto.be
Kanui sur la Dommel (P. Hotterbeekx)
Ankaŭ por ne-membroj. Bonvolu anonci vin ĉe limburg@esperanto.be
 
 !!! 14-16 Sept. 2018: BENELUKSA KONGRESO, "De Bosberg", Houthalen (www.esperanto.be/BeneluksaKongreso)
 
 OPROEP: Wie heeft er oude en/of bijzondere esperanto spulletjes die we tijdens het congres mogen veilen ? (limburg@esperanto.be) ALVOKO: Kiu havas maljunajn kaj/aŭ specialajn esperantajn aĵojn por aŭkcii dum la kongreso ? (limburg@esperanto.be)  
 
 
Boeken, CD's, films, casettes en dergelijke zijn te bestellen bij:
http://www.retbutiko.net
Libroj, KD-j, filmoj, kasedoj kaj tiel plu estas mendeblaj ĉe:
http://www.retbutiko.net
          

>>2016-2017<<

Programma 2016 - 2017

Programo 2016 - 2017

01-09-2016: Samenstellen jaarprogrammaKunmeti la jarprogramon
05-09-2016: Fietstocht in ZutendaalBiciklado en Zutendaal
29-09-2016: Het UK in Nitra, Slovakije (H. Schutters)La UK en Nitra, Slovakio (H. Schutters)
27-10-2016: Komputers en esperanto (Y. Nevelsteen)Kumputiloj kaj esperanto (Y. Nevelsteen)
22-11-2016: Ukraine (B. Indestege)Ukrainio (B. Indestege)
26+27-11-2016: Beurs: Couleur FoyerBurso: Couleur Foyer
15-12-2016: Zamenhoffeest (Torenhuis)Zamenhoffesto(Torenhuis)
26-01-2017: Kwis (A. Olijslagers)Kvizo (A. Olijslagers)
23-02-2017: Correlatieven (T. Van Kessel)Korelativoj (T. Van Kessel)
30-03-2017: Zangavond (P. Hotterbeexk)Kantovespero (P. Hotterbeekx)
27-04-2017: De eed van Hypocrates (Dr. W. Kusters)La ĵurpromeso de Hipokrato (Dr. W. Kusters)
25-05-2017: Wandeling door "De Wulp" (P. Hotterbeekx)Promeno tra “de Wulp” (P. Hotterbeekx)
29-06-2017: Bowling (A. Olijslagers)Kegloludo (A. Olijslagers)
16-07-2017: EXTRA: Kanovaren op de Dommel (P. Hotterbeexk)EKSTRA: Kanui sur la Dommel (P. Hotterbeexk)
2017-2018In Augustus vullen we dit nieuwe werkjaar weer in.En Augusto ni plenigos la novan laborjaron

Voor het laatst bijgewerkt op 30-03-2018
Vernieuw regelmatig de pagina (F5)

Laste prilaborita la 30-03-2018
Regule renovigu la paĝon (F5)

          
000webhost logo