Kunigu la vorton kun la jena eksplikado:


Elektu unu el la bazaj vortoj:

Vi jam trovis 0 vorto(j)n.