Over LEA /
Pri LEA
Over Esperanto
  
Nieuwtjes /
Novaĵoj
Contact /
Kontakto
Cursussen /
Kursoj


Iedere Woensdagochtend wordt in 't Poorthuis in Peer een esperanto cursus gegeven.
Deze wordt verzorgd door H. Schutters.
Meer informatie bij: henri.schutters@skynet.be

Verder zijn op internet ook een heleboel cursussen te vinden:
Kurso de Esperanto
Lernu!
Wil van Ganswijk
Vojaĝo en Esperanto-lando
Esperantosleutel
Mazi en Gondolando
Duolingo
Esperanto in 12 dagen